Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy