Dydaktyka

Studia licencjackie

Wykłady
Chemia nieorganiczna
II rok (kierunek: chemia ogólna, chemia środowiska, chemia leków, chemia informatyczna, techn. chemiczna)
prof. Stanisław Krompiec
Kataliza chemiczna
II rok (kierunek: Chemia Ogólna)
prof. Stanisław Krompiec
Podstawy chemii
I rok (kierunek: Technologia chemiczna)
prof. Stanisław Krompiec
Konwersatoria
Chemia nieorganiczna
II rok (kierunek: chemia ogólna, chemia środowiska, chemia leków, chemia informatyczna, techn. chemiczna)
dr A. Słodek, dr M. Filapek
Laboratoria
Chemia nieorganiczna
II rok (kierunek: chemia ogólna, chemia środowiska, chemia leków, chemia informatyczna, technologia chemiczna)
dr A. Słodek, dr M. Filapek,
mgr inż. G. Szafraniec-Gorol, mgr B. Marcol,
mgr S. Kula
Podstawy chemii
I rok (kierunek: chemia ogólna, chemia środowiska, chemia leków, chemia informatyczna, technologia chemiczna)
mgr A. Polasz,
mgr A. Garbacz, mgr M. Sołtys
Kataliza
II rok (kierunek: Chemia Ogólna)

Studia Magisterskie

Wykłady
Katalityczne procesy heterogeniczne
I rok (technologia chemiczna)
prof. Stanisław Krompiec
Chemia metaloorganiczna i koordynacyjna
I rok (wykład specjalizacyjny)
prof. Stanisław Krompiec
Kataliza
II rok (wykład monograficzny)
prof. Stanisław Krompiec
Chemia środowiska
II rok
prof. Stanisław Krompiec
Laboratoria
Przedmiot specjalizacyjny
V rok