Pracownicy

Kierownik Zakładu

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec (www)
e-mail: stanislaw.krompiec@us.edu.pl
tel: +48 32 359 1646
pokój: 114 (Bankowa 14)
konsultacje: wtorek, 13:00 – 14:00

Adiunkci

dr hab. inż. Joanna Pisarska, prof. UŚ
e-mail: joanna.pisarska@us.edu.pl
tel: +48 32 359 1775
pokój: F/1/10 (ŚMCEBI, Chorzów)
konsultacje: czwartek, 13:00-14:30, pokój F/1/10, Chorzów

dr Michał Filapek
e-mail: filus.lc@interia.pl
tel: +48 32 359 1157
pokój: 110A (Bankowa 14)
konsultacje: wtorek, 11:00 – 12:00

dr Aneta Słodek
e-mail: a.slodek@wp.pl
tel: +48 32 359 1357
pokój: 2 (Szkolna 9)
konsultacje: poniedziałek, 12:00 – 13:00

Doktoranci

mgr Sławomir Kula
e-mail: kula.slawek@gmail.com
tel: +48 32 359 2116
pokój: 44 (Szkolna 9)
konsultacje: piątek, 9:00 – 11:00

mgr Aneta Kurpanik
e-mail: aneta.kurpanik@gmail.com
tel: +48 32 359 1954
pokój: 155A (Bankowa 14)

mgr Joanna Malarz
e-mail: joanna.malarz@gmail.com
tel: +48 32 359 1357
pokój: 2 (Szkolna 9)

mgr Beata Marcol
e-mail: beata_marcol@wp.pl
tel: +48 32 359 1954
pokój: 155A (Bankowa 14)
konsultacje: wtorek, 10:00 – 11:30

mgr Marek Matussek
e-mail: marmat89@interia.pl
tel: +48 32 359 1357
pokój: 2 (Szkolna 9)
konsultacje: poniedziałek, 11:00 – 14:00

mgr Michał Pająk
e-mail: spider1989@gmail.com
tel: +48 32 359 1157
pokój: 110A (Bankowa 14)

mgr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol
e-mail: grazyna.szafraniec@wp.pl
tel: +48 32 359 1357
pokój: 2 (Szkolna 9)
konsultacje: piątek, 8:00 – 10:00

mgr Agata Szłapa-Kula
e-mail: agataszlapa@o2.pl
tel: +48 32 359 2116
pokój: 44 (Szkolna 9)
konsultacje: piątek, 8:00 – 10:00

mgr inż. Dawid Zych
e-mail: dawidzych92@gmail.com
pokój: 21 (Szkolna 9)
konsultacje: wtorek, 14:00 – 15:00; środa, 8:00 – 9:00