Granty i współpraca

I. Projekty badawcze (aktualnie realizowane)

1. „Cykloaddycja Dielsa-Aldera pod wysokim ciśnieniem: nowe reakcje, nowe zastosowania. „, kierownik: prof. S. Krompiec; czas realizacji, nakłady: 2017-2020, 790 000 zł.

2. „Szkła i włókna aktywne dla emisji światła białego i promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni przy 2000 nm”, kierownik: prof. J. Pisarska; czas realizacji, nakłady: 2016-2019, 615 000 zł.

3. „Związki karbonylowe i dikarbonylowe – nowe możliwości w syntezie materiałów dla fotowoltaiki i organicznej elektroniki”, kierownik: mgr S. Kula; czas realizacji, nakłady: 2016-2018, 100 000 zł.

4. „Etynylowe kompleksy irydu(III) i platyny(II) – synteza i właściwości fotofizyczne”, kierownik: mgr G. Szafraniec – Gorol; czas realizacji, nakłady: 2016-2017, 50 000 zł.

II. Współpraca naukowa

1. Prof. Mieczysław Łapkowski (Politechnika Śląska, Centrum materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze): polimery przewodzące, politiofeny.

2. Dr hab. inż. Julita Mrowiec-Białoń (Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, Politechnika Śląska): funkcjonalizowane materiały mezoporowate.

3. Dr hab. Cezary Pietraszuk (UAM Poznań): metateza związków allilowych i winylowych.

4. Prof. Stanisław Cudziło (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa): związki kompleksowe metali jako nowe materiały inicjujące.

5. Dr inż. Magdalena Urbala (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin): synteza i izomeryzacja związków allilowych.

6. Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław): materiały laserowe.

7. Dr Radosław Lisiecki (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław): materiały laserowe.